2015-2016

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Gerumu pradžiuginkim širdelę ...“

2015 gruodžio 18 d. į Telšių dailės mokyklą rinkosi kalėdinio saldainių popieriuko konkurso „Gerumu pradžiuginkim širdelę ...“ nugalėtojai. Į konkursą ir laureatų apdovanojimą Telšių rajono ugdymo įstaigų auklėtinius pakvietė mokyklos ir biuro prekių tinklas „Plunksna“, Plungės V.Valužio įmonė ,,Akimirka‘. Vertinimo komisija, sudaryta iš Telšių dailės mokyklos direktoriaus V. Eitučio, mokytojos V. Šepikaitės ir VDA Telšių fakulteto doc. R. Vaitkutės, išrinko geriausius darbus pagal iš anksto numatytus kriterijus: temos atspindėjimą, kūrybiškumą ir meniškumą, originalumą, estetinį vaizdą.

Konkurse labai gerai sekėsi mūsų mokyklos 6b klasės mokinei Gretai Urnėžiūtei. 5-8 kl. grupėje jos piešinys įvertintas II laipsnio diplomu. Greta buvo apdovanota ne tik diplomu. Jai konkurso rėmėjai įteikė labai daug saldainių, kurie buvo įvynioti į jos pačios sukurto piešinio popieriukus, ir įvairių piešimo priemonių. Visi konkurso dalyviai buvo paskatinti saldainiais „Čiupa-čiups“.

Šv. Kalėdų išvakarėse saldainiais, „aprengtais“ visų laureatų sukurtais popieriukais, mėgavosi socialiai remtinų šeimų vaikai. Juk dalintis gerumu taip paprasta.

Dailės mokytoja R. Aleksandravičienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Meninio skaitymo konkursai

Jau tapo gražia tradicija, kad sugrįžę po ilgų kalėdinių atostogų mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis ima ruoštis meninio skaitymo konkursui, kuris mūsų mokykloje organizuojamas sausio pabaigoje.

Šį kartą toks renginys pas mus vyko net du kartus: sausio 25 dieną – mūsų mokyklos, o 26 dieną – Telšių rajono mokyklų III grupės meninio skaitymo konkursas.

Mūsų mokyklos meninio skaitymo konkurso nugalėtojais tapo penktokės Kamilė Vaitkutė ir Ema Ežerskytė, šeštokas Nerijus Gustys ir septintokė Agota Beresnevičiūtė. Jie atstovavo mūsų mokyklai rajono mokyklų III grupės konkurse, į kurį susirinko jaunieji skaitovai iš „Džiugo“ ir Luokės gimnazijų, Upynos, Žarėnų ir „Atžalyno“ pagrindinių mokyklų. Iš gausaus skaitovų būrio vertinimo komisija, vadovaujama J. Dapšienės, mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotojos neformaliajam ugdymui, išrinko 6 mokinius, kurie dalyvaus rajoniniame meninio skaitymo konkurse.

Tarp nugalėtojų ir mūsų mokyklos penktokė Ema Ežerskytė bei šeštokas Nerijus Gustys (konkursui juos abu ruošė mokytoja A. Petkuvienė), tad jie vasario 1 dieną dalyvaus rajoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyks Žemaitės dramos teatre.

Anot poeto E. Mieželaičio, „kalba - mūsų motina: ji mums davė gyvybę, ji moko mus vaikščioti gimtojo krašto keliais.“ Džiugu, kad mūsų mokyklos mokiniai ir jų lietuvių kalbos mokytojos kiekvienais metais puoselėja savo gimtąją kalbą ir aktyviai dalyvauja meninio skaitymo konkurse.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šliažienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Moksleivių žiemos forumas „Ateitis - tai tu!“

Sausio 22 – 24 dienomis Kaune vyko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Žiemos forumas 2016. Šiais metais šis nacionalinis renginys sukvietė apie 350 moksleivių – LMS narių (mokinių savivaldų) atstovų iš visos Lietuvos. Žiemos forumo metu dalyviai gilino savo žinias bei kėlė kompetencijas darbui mokinių savivaldoje, asmenybės ugdymui(si).

Mūsų mokyklą atstovavo Mokinių tarybos pirmininkas Nerijus Gustys. Naujai įgyta patirtimi Nerijus planuoja pasidalinti su savo mokyklos mokiniais.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Įsimintinos 8a klasės ekskursijos

Mes, 8a klasės mokiniai, šiais mokslo metais daug keliaujame. Mūsų kelionių tikslai - susipažinti su aplankytų miestų senamiesčiais, pasigrožėti jų architektūra, turiningai praleisti laiką.

Pirmoji mūsų išvyka buvo į Latvijos sostinę - Rygą.Praėjusių metų lapkričio 22 dieną iš Telšių išvykome gerai nusiteikę ir pasiruošę ilgai kelionei. Nuvykę į Rygą pirmiausia aplankėme senamiestį. Ilgokai pasivaikščioję po jį, pasigrožėję jaukiomis gatvelėmis ir spalvotais namais, aplankę muziejų pakilome į Šv. Petro bažnyčios bokšto apžvalginę aikštelę. Iš jos kaip ant delno buvo matyti Ryga. Nusileidę liftu žemyn pasiskirstėme grupelėmis ir vaikščiojome atskirai. Vieni lankėmės parduotuvėse, o kiti - įvairiose kavinėse. Viena kavinė buvo labai įdomi tuo, kad joje vaidenosi. Ten nuėję keletas mūsiškių užsisakė arbatos ir sausainių. Kai jie pradėjo gerti arbatą, staiga ėmė vaidentis: darinėjosi langas, nuo sienos nukrito raktai bei pradėjo judėti knygos, kurios buvo spintelėje. Atėjus vakarui Rygos senamiestį nušvietė įspūdingiausios prieškalėdinės šviesos. Sužavėti to įdomaus šviesų reginio iš Rygos į namus išvykome jau vėlai vakare.

Antroji mūsų klasės kelionė buvo į Klaipėdą. Visų pirma turėjome apsilankyti Klaipėdos delfinariume. Persikėlėme keltu į Smiltynę, nuvykome į delfinariumą. Jame mus ir visus kitus žmones, kurie laukė pasirodymo, linksmino keturi šaunūs nykštukai. Mus ypač sužavėjo delfinų pasirodymas. Tai nuotaikingas renginys, kuriame išvydome įvairiausius intelektualiausių jūros žinduolių – delfinų – triukus. Taip pat sužinojome, kad čia vyksta delfinų terapijos seansai žmonėms su negalia, organizuojami edukaciniai užsiėmimai mokiniams, vyksta kiti įdomūs renginiai. Grįžę atgal į Klaipėdą apsilankėme „Akropolyje“, kur šauniai praleidome likusį laiką.

Tikimės, kad ir 2016-ais metais mes kartu su klasės vadove A. Daukantiene ir geografijos mokytoja L. Baltrukoniene apsilankysime dar ne viename įdomiame mieste bei pamatysime ne vieną įspūdingą renginį.

Kamilė Raudytė, 8a klasės mokinė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pradinukų žiemos sporto šventė

Pasibaigus pirmam pusmečiui suorganizuota diena be pamokų pradinių klasių mokiniams. Šios dienos tikslas – tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį, skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą. Tądien rytas prasidėjo mankšta aktų salėje. Po to pradinukai kūrė plakatus apie žiemos sportinį inventorių, pramogas lauke.

Visi noriai dalyvavo sportinėse estafetėse mokyklos stadione bei linksmai nusiteikę leidosi su rogutėmis nuo kalniukų. Grįžę į klases pradinukai gėrė žolelių arbatą ir dalijosi maloniais įspūdžiais.

Mokiniai džiaugėsi aktyviai praleistu laiku gamtoje.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sutartis su Lietuvos moksleivių sąjunga

Mūsų mokyklos Mokinių taryba, atstovaujama pirmininko Nerijaus Gusčio, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos moksleivių sąjunga.

Lietuvos moksleivių sąjunga yra visuomeninė, savanoriška, pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. Vykdydama savo veiklą Lietuvos moksleivių sąjunga :

 • skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
 • vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
 • atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
 • renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
 • skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
 • plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
 • organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.
„Būdami Lietuvos moksleivių sąjungos nariais aktyviai dalyvausime bendrose veiklose, akcijose, noriai bendradarbiausime su kitų mokyklų mokinių savivaldomis,“- sako Nerijus Gustys.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Aš prisimenu, kodėl jau 25 metus esame laisvi

Sausio 13-oji – tikra istorija apie paprastus Lietuvos žmones. Tie keturiolika, kurie žuvo mūsų sostinėje aną žiemos naktį, buvo paprasti žmonės, kurie nepretendavo į tautos didvyrius, nesvajojo apie garbingus apdovanojimus, tačiau jiems rūpėjo Lietuva. Jie tai padarė dėl mūsų – dėl laisvės, dėl Lietuvos. AČIŪ JIEMS.

Laisvės gynimo 25-metis buvo paminėtas ir mūsų mokykloje. Tą rytą ir mokytojai, ir mokiniai skubėjo į mokyklą įsisegę neužmirštuolės žiedą prie savo širdies. Tai atminties ir pagarbos ženklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Mokyklos fojė buvo rodomas filmas apie šios baisios nakties įvykius, prisimenami žuvusieji, skambėjo dainos apie Lietuvos laisvę.

Mokyklos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią kiekvienais metais inicijuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Aštuntą valandą ryto klasėse dešimčiai minučių buvo užgesinta šviesa ir uždegtos žvakutės. Mokytojai vedė Laisvės pamoką. Su istoriniais įvykiais buvo galima susipažinti ir parodoje, kuri suorganizuota mokykloje.

Vakare mokytojai dalyvavo minėjime Telšių miesto Nepriklausomybės aikštėje ir atsineštomis žvakutėmis pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.

Prasmingai Sausio 13-oji buvo paminėta ir Lieplaukės skyriuje. Mokytojos Sigita Račkauskienė ir Aušra Gumuliauskienė papasakojo vaikams apie įvykius, vykusius Lietuvoje prieš 25 metus. Visi kartu giedojo Tautišką giesmę, žiūrėjo filmuotą medžiagą ir skaidres apie Sausio 13-ąją. Mokyklinukai rengė projektus „Lietuvos laisvė“, priešmokyklinukai spalvino mandalas Lietuvos vėliavos spalvomis. Mokėsi dainų apie Lietuvą. Po to keliavo į Lieplaukės biblioteką, kur bibliotekininkė Irena dar kartą vaikams papasakojo apie šią svarbią dieną, visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę uždegė žvakutes, pagerbė tylos minute. Vaikai padeklamavo eilėraštukus ir padovanojo bibliotekai mokykloje pieštus piešinius. Seniūnė Gražina Sukurienė skatino nepamiršti šios dienos, pavaišino vaikus saldainiais.

„Bendraminčių“ narės Deimantė ir Ignė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sąžiningumo deklaracija

Šiais mokslo metais 8-10 klasių mokiniai prisijungė prie neformalaus „Sąžiningumo mokyklų tinklo“. Tinklo tikslas – suteikti mokykloms, puoselėjančioms sąžiningumo ir skaidrumo vertybes kasdieniniame mokinių gyvenime, galimybę lengviau planuoti ir įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis geraisiais pavyzdžiais.

Prisijungdami prie šios iniciatyvos mokiniai turės galimybę konsultuotis bei glaudžiai bendradarbiauti sąžiningumo ir skaidrumo iniciatyvų rengimo klausimais su „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovais. Nemokamai naudotis profesionalų sukurtais grafiniais ir kitais vizualiniais sprendimais (pvz. plakatais, vizualizacijomis ir pan.) sąžiningumo ir skaidrumo temomis.

2016 metų sausio 12 dieną direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė ir Mokinių tarybos pirmininkas Nerijus Gustys pasirašė „Sąžiningumo deklaraciją“. Pasirašę šią deklaraciją sieksime aukščiausių sąžiningumo standartų savo mokykloje, skatinsime mokinių sąžiningumą, skaidrumą ir atsakingumą.

„Bendraminčių“ informacija

 

Įrašai

Puslapis 7 iš 14

Lankytojų skaitiklis