2021-2022

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Kūrybinių darbų konkursas „STEAM įgūdžiai – ateities profesijai“

Gegužės mėnesį Telšių švietimo centras organizavo kūrybinių darbų konkursą „STEAM įgūdžiai –ateities profesijai“. Jo tikslas – plėtoti mokinių karjeros kompetencijas, skatinant domėtis STEAM srities profesijomis bei ateities darbo rinka. Progimnazijos 5–8 klasių mokiniai dailės pamokų metu piešė, darė koliažus. Kūrybinių darbų paroda puošė mokyklos skaityklos erdves, o geriausi darbai pristatyti į švietimo centro parodą. Jaunųjų kūrėjų pastangos buvo įvertintos specialiaisiais prizais. 

Nominaciją „Versliausias verslas“ įsteigė Lietuvos verslo moterų tinklo https://www.facebook.com/verslomoterys/ Šiaulių regiono vadovė advokatė Vlada Buivydienė. Ji papasakojo mokiniams savo sėkmingos karjeros istoriją bei paragino būti drąsiais ir siekti savo svajonės. Originalius specialiuosius prizus įsteigė darbų vertinimo komisijos nariai: Žemaitijos verslo centro https://www.facebook.com/Telsiuversloinkubatorius/ direktorė Reda Raginskienė, Telšių jaunimo užimtumo skyriaus https://uzt.lt/jaunimui/ vedėja Vitalija Stasiulienė, kuri savo prizą skyrė mūsų progimnazijos mokinei Justei Kubiliūtei (5a kl.) už piešinį „Influencerė“, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų https://www.facebook.com/SiauliuPPAR/ Telšių filialo direktorė Jolanta Norvaišienė apdovanojo Justę Kubiliūtę už kūrybinį darbą „Projektuotojas, konstruotojas“ ir Beatričę Vėlavičiūtę (5a kl.), kuri kartu su Vilte Riepšaite (5a kl.) pristatė profesijų įvairovės koliažą, Telšių profesinio regioninio mokymo centro https://www.telsiurpmc.lt/ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Leščiauskienė ir STEAM atviros prieigos centro https://sctelsiai.lt/steam-centras/ vedėja Rita Vargalytė, kuri  savo prizą paskyrė mūsų progimnazijos 6b klasės mokinėms Urtei Sarapinavičiūtei ir Augustei Mačiulytei. Vertintojai eksponuojamuose autorių darbuose įžvelgė atskleistų specifinių gebėjimų, kurių prireiks renkantis profesinės karjeros kelią. Džiugu, kad mokinių, mokytojų, karjeros specialistų ir rėmėjų bendromis pastangomis parodoje atsiskleidė kūrybiškumas, emocijos, verslumas, sėkmė.

Mokytojo padėjėja Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Atžalyne“ svečiavosi Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokiniai

2020 metais būrelis „Piliečio žadintuvas“, kurį lanko 16-ka 5–8 klasių mokinių, užmezgė glaudžius ryšius su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija. Pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas „Tai, ką aš jaučiu ir apie ką galvoju gyvendamas Lietuvoje“. 

Projekto tikslas – pažinti Žemaitiją ir Aukštaitiją: jos žymius žmones, tradicijas, lankytinas vietas, architektūrą, gilinti lietuvių ir rusų kalbų žinias bei tobulinti jų vartojimo įgūdžius. Karantino metu dviejų miestų mokiniai bendravo nuotoliniu būdu, o šį pavasarį įvyko pirmasis susitikimas Telšiuose. Vilniečiai mūsų progimnazijoje buvo sutikti svetingai: mokiniai svečius supažindino su mokykla, pakvietė į koncertą ir šiltam pabendravimui, projekto veiklų aptarimui istorijos kabinete. Po to svečiai susipažino su Telšių miestu, vakare plaukiojo Masčio ežere. Kitą dieną vilniečiai su „Piliečio žadintuvo“ nariais mokykliniu autobusu keliavo prie Ilgės, Germanto ežerų, kur draugiškai bendraudami leido laiką, piknikavo. Birželio 10 dieną atžalyniečiai yra pakviesti vykti į Vilnių, kur įvyks projekto veiklų apibendrinimas ir aptariami ateities planai, lankomos įžymios Lietuvos sostinės vietos. Linkime „Piliečio žadintuvui“ geros ir prasmingos kelionės!

„Bendraminčiai“

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Netradicinių lietuvių k. ir lit. pamokų ciklas „Vasara su Tomu Sojeriu“

Labai simboliška, kad 5b klasės mokiniai vasarą pasitiko skaitydami Marko Tveno apysakos „Tomo Sojerio nuotykiai“ ištraukas. Pažintis su garsaus anglų rašytojo gyvenimu ir padauža Tomu Sojeriu vaikus taip įtraukė, kad visi kartu nusprendėme vasaros malonumais pagyventi ilgiau. Penktokams buvo pasiūlyta pagal apysakos ištraukas sukurti komiksus arba spektaklio scenarijų, nes klasėje yra daug vaikų, mėgstančių piešti, o dramos kūrinių per mokslo metus skaitėme ir nagrinėjome ne vieną. 

Spektaklio scenarijų ėmėsi kurti Martyna: iš pradžių kaip tikra režisierė savarankiškai nagrinėjo labiausiai patikusią ištrauką, ieškodama galimybės įprastą tekstą perrašyti vaidmenimis, įterpti remarkas. Mergaitei pavyko sukurti ne tik žaismingus dialogus, bet ir jaudinančius pagrindinio veikėjo monologus, kuriuose atskleisti vidiniai Tomo Sojerio išgyvenimai, jo mintys. Likusieji mokiniai pasiskirstę grupėmis nusprendė piešti komiksus. Grupėse darbus vaikai irgi skirstėsi pagal gebėjimus: vieni sprendė, kokius įvykius reikia piešti, kiti ėmėsi piešimo, treti kūrė tekstus, dar kiti juos turėjo užrašyti. Su nekantrumu laukėme darbų pristatymo pamokų. Buvo kuo pasidžiaugti, pamatėme, ką reikėjo daryti kitaip. Mokiniai įvertinti gerais ir labai gerais pažymiais. Skaitykloje surengėme komiksų parodėlę, o Martynos spektaklį nusprendėme suvaidinti. Džiaugiuosi savo mokiniais, kurie sėkmingai plėtoja pažinimo, kūrybiškumo, socialines ir komunikavimo kompetencijas.

Lietuvių k. ir lit. mokytoja A. Arlauskienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tėčiai skaito vaikams!

Mūsų progimnazijos bendruomenė prisijungė prie organizuojamos Skaitymo skatinimo programos akcijos „Tėčiai skaito vaikams!“ Šia akcija siekiama įkvėpti ir paskatinti tėčius prasmingai leisti laiką su vaikais, atkreipti visuomenės dėmesį į skaitymo svarbą ir kartu su vaikais atrasti knygos pažinimo džiaugsmą. Birželio 3 dieną į mokyklą rinkosi tėčiai ir skaitė vaikams. 1a klasėje M. Miliauskas papasakojo apie muzikantą iš knygos „20 berniukų, kurie pakeitė pasaulį“.

2a klasės mokiniams skaitė M. Slavinskis. Jis skaitymus pradėjo grodamas klarnetu ir skaitė K. Kasparavičiaus knygą „Plaukų kirpimo mašinėlė“. Kaip dūzgia bitė, kokius garsus skleidžia plaukų kirpimo mašinėlė ir žoliapjovė, kokia yra tranki muzika, mokiniams perteikė klarnetas. 1b ir 3a klasėje mokiniams pasakas „Bjaurusis ančiukas“ ir „Batuotas katinas“ skaitė E. Sniegys. T. Palekas 2b klasės mokiniams skaitė savo dukros mėgstamą pasakojimą apie meškiuką iš K. Kasparavičiaus knygos „Trumpos istorijos apie gyvūnus“. 4a klasės mokiniai įdėmiai klausėsi Gytės tėvelio E. Vavilovo, kuris skaitė savo vaikystės knygą V. Petkevičiaus „Kodėlčius“ ir istorijas iš K. Kasparavičiaus knygos „Braškių diena“. Gretos tėtis D. Martinkus skaitė 6a klasės mokiniams D. Vaitkevičiūtės „Trise prieš mafiją“ .

Ryškėnų skyriaus pradinukams pasaką „Ištikimas draugas“ skaitė kunigas V. Buivydas, o seniūnas S. Širvys sekė pasaką „Laukinės gulbės“. Po to su mokiniais buvo kalbama, diskutuojama apie Tėčio dienos prasmę, moralines vertybes. Žarėnų skyriuje vaikai klausėsi seniūno G. Apūko skaitomų ištraukų iš V. Petkevičiaus knygos „Kodėlčius“.

Tikimės, kad ši graži akcija taps mūsų progimnazijos tradicija. Tėčiai, skaitykite savo vaikams, nes skaitymas suartina!

Bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautinio projekto „Erasmus+“ baigiamieji darbai

Skuba į pabaigą tretieji metai, kai progimnazijoje kartu su Ispanijos, Latvijos ir Belgijos mokyklomis vykdomas tarptautinis projektas „Little gazes at great artwork“ („Mažųjų žvilgsnis į didįjį meną“). Visų keturių mokyklų mokiniai, dirbdami pagal bendrą planą, naudodamiesi M.  K. Čiurlionio, A. Gaudi, E. Paltmanici, R. Magriti kūryba, parengė baigiamuosius darbus.

Yra sukurta elektroninė knyga „Students of the IV-th block are working on the artists“ („IV grupės mokinių kūryba“). Nuoroda į knygą: https://www.storyjumper.com/book/read/119395182/619faf99b4802#

Progimnazijos erdvėse eksponuojami „Erasmus+“ „Little gazes at great artwork“ mūsų progimnazijos ir partnerių baigiamieji darbai – plakatai. Kiekviena mokykla partnerė parengė po 5 plakatus: vienas iš jų pristato dailininką, kiti – keturių mokinių grupių  pagal amžių nuo darželio iki ketvirtokų veiklas. Kiekviena grupė nagrinėjo dailininkų M. K. Čiurlionio, A. Gaudi, E. Paltmanici ir R. Magriti biografijas, kūrybą, piešė pagal jų paveikslus.

Mums, visiems partneriams, labai svarbi Jūsų nuomonė apie parodos eksponatus. Kviečiame mokyklos ir miesto bendruomenę aplankyti parodą nuo birželio 6 dienos. Fojė, prie aktų salės, yra pakabintas atsiliepimų sąsiuvinukas. Dėkojame už Jūsų nuomonę.

Projekto koordinatorė Danutė Raudienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Dizaino studijos“ laimėjimai

Gegužės 20 d. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje po dvejų metų pertraukos vėl atgijo kasmetinis respublikinis renginys – avangardinio meno festivalis „Aš kitoks“. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos neformalaus ugdymo būrelis „Dizaino studija“. Būrelio nariai, vadovaujami technologijų mokytojos Jadvygos Martinkienės, išbandė jėgas kategorijoje „Gatvės mada ir nešiojamų rūbų kolekcija“ ir užėmė 2-ą vietą.

Gegužės 27 d. „Dizaino studija“ dalyvavo respublikiniame drabužių dizaino ir įvaizdžio konkurse-festivalyje „Kūrėjų oazė 2022", kuris vyko Tauragės „Šaltinio" progimnazijoje. Jame būrelio kolekcija užėmė garbingą 1-ą vietą.

Džiaugiamės studijos vadovės ir jos ugdytinių pasiekimais. Linkime jiems ir toliau būti originaliems bei kūrybiškiems!

6a kl. mokinė Greta Martinkutė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis konkursas „Dailus raštas“

Gegužės mėnesį Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis organizavo respublikinį bendrojo ugdymo ir specialiųjų mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių konkursą „Dailus raštas“. Jis buvo skirtas 2–4 klasių mokiniams. Konkurse galėjo dalyvauti po vieną mokinį iš kiekvienos klasės. Renginio tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukimą į vykstančius bendrojo ugdymo mokyklų konkursus, ugdyti mokinių taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos pradinukams atstovavo 2 klasės mokinė Austėja ir 4 klasės mokinė Gabija. Gabija tarp visų dalyvavusių ketvirtokų tapo I vietos nugalėtoja.

Geros emocijos ir pasitikėjimas savo jėgomis tai geriausia mokinių sėkmė ir įvertinimas.

Specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Ilgalaikis projektas „Pasakėčių išmintis“

Sėkmingai baigtas ilgalaikis tarpmokyklinis „Atžalyno“ progimnazijos ir V. Borisevičiaus gimnazijos integruotas lietuvių k. ir lit., užsienio k. (anglų, vokiečių, rusų), dailės ir informacinių technologijų projektas „Pasakėčių išmintis“. Jame dalyvavo mokiniai, norintys tobulinti savo gebėjimus. Projekto turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas.

Vieni mokiniai kūrė pasakėčias lietuvių kalba, o kiti jas vertė į anglų, rusų ir vokiečių kalbas. Mėgstantieji piešti pasakėčias iliustravo, o informacinių technologijų mokovai paruošė elektroninę knygą „Pasakėčių išmintis“. Projekto sumanytojos rusų kalbos mokytojos Asta Daukantienė ir Lena Miltenienė dėkoja „Atžalyno“ progimnazijos ir V. Borisevičiaus gimnazijos mokytojoms Ligitai Kaziukonei (dailė), Sonatai Kazokevičienei (IT), Danguolei Eirošienei, Jūratei Šliažienei, Alvidai Petkuvienei, Audrai Arlauskienei, Sonatai Krasauskienei (lietuvių k. ir lit.), Kristinai Bagužienei, Linai Trepkevičienei, Birutei Raibužienei, Laimai Šimulienei (anglų k.), Marytei Beinorienei, Daliai Galminienei (rusų k.), Vilijai Juknevičienei (vokiečių k.), įkvėpusioms ir konsultavusioms mokinius. Elektroninę knyga galima pavartyti adresu:

https://read.bookcreator.com/prNpSxQ6U9R4wzJeZO4bplNdFUW2/krrvUaGSQ2ek9IWF7F8pKg

„Bendraminčiai“

 

Įrašai

Puslapis 2 iš 17

Lankytojų skaitiklis