• Spausdinti

Su pavasariu!

Pavasario saulė prašvito meiliai

Ir juokiasi, širdį vilioja;

Iškilo į dangų aukštai vieversiai,

Čyrena, sparneliais plasnoja.

(Maironis)

Neformaliojo ugdymo būreliai „Piešk, lankstyk, lipdyk“ ir „Įdomieji darbeliai“ sveikina visus su pavasariu!

Būrelių vadovė mokyt. G. Jonikienė