• Spausdinti

Mokinių fotografijų konkursas „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“

Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 5 – 6 klasių mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės dalyvavo respublikiniame konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Konkursą organizavo Lietuvos Biblijos draugija ir Lietuvos katechetikos centras, bendradarbiaudami su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernardinai.lt Šio konkurso pagrindinis tikslas - skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šv. Raštą.

Mokiniai analizavo Šv. Rašto ištraukas, išskyrė bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes, įvardijo, kodėl šios vertybės svarbios, aiškinosi jų aktualumą šiandienos visuomenėje. Išdiskutuotas, aptartas vertybes pavaizdavo „Gyvuoju paveikslu“, nufotografavo ir išsiuntė konkurso organizatoriams. Konkurso vertintojai išrinko geriausius darbus. Bernardinai.lt skaitytojai taip pat turėjo galimybę išrinkti savo nominantus.

Gegužės 17 d. Vilniuje, Keistuolių teatre, įvyko šio konkurso laureatų pagerbimas. Maloni sėkmė lydėjo Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos komandas. „Atžalyniečiai“ 5 – 6 klasių amžiaus grupėje užėmė III vietą. Pelnė nominaciją už nuoširdumą bei nominaciją už simbolinę raišką. Taip pat pelnė Bernardinai .lt skaitytojų nominaciją „Populiariausias gyvasis paveikslas“. Lauretams didelį įspūdį paliko organizatorių dovanotas „Keistuolių“ teatro miuziklas „Juozapas ir jo stebuklingas apsiaustas“.

„Atžalyniečiai“ nuoširdžiai dėkoja Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebonui Domui Gatautui už kelionės į baigiamąjį konkurso renginį parėmimą.