• Spausdinti
Adoracija „24 valandos Viešpačiui“

Kovo 25 d. Telšių šv. Antano Paduviečio katedros administratorius kan. Vygintas Gudeliūnas pakvietė Katedros parapijos mokyklas dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje. Mūsų progimnazijos bendruomenei buvo paskirtas laikas nuo 21.00 iki 22.00 val. Į Katedrą tą valandą gausiai susirinko mūsų bendruomenės mokytojai, mokiniai ir tėveliai.

Tai buvo nuoširdi, teikianti vilties ir įkvepiančios drąsos adoracijos valanda, kada visi kartu pasimeldėme Viešpačiui, pasimeldėme už taiką pasaulyje, Ukrainos žmones, savo šeimas... Iki širdies gelmių jaudino mūsų progimnazijos mokinių (vadovė Laima Petrulaitienė) giedamos giesmės, mokinių ir mokytojų skaitomi meditacijos tekstai. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiesiems už bendruomeniškumą, buvimą kartu maldoje. Labai ačiū pavaduotojai Virginijai, mokytojoms Danguolei, Linai, Eugenijai, Marytei, mokiniams Gabijai ir Elijui, skaičiusiems meditacijos tekstus, Bažnytinio ansamblio vadovei Laimai. Visa mūsų progimnazijos bendruomenės adoracija buvo tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją. Džiugu, kad po adoracijos sulaukėme šiltų atsiliepimų iš dvasininkų, Marijos radijo klausytojų, mokinių tėvelių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė