Ugdymas

  • Spausdinti

Paspaudę, žemiau esančias nuorodas, galite parsisiųsti šiuos Telšių "Atžalyno" progimnazijos dokumentus:

Telšių „Atžalyno" progimnazijos 2019 - 2020 mokslo metų 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis

Telšių „Atžalyno" progimnazijos 2019 - 2020 mokslo metų 5-8 klasių dalykų konsultacijų tvarkaraštis

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo tvarkos aprašas 1-4 klasėse

Telšių „Atžalyno" progimnazijos 2019 - 2020 mokslo metų 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis

Telšių „Atžalyno" progimnazijos 2019 - 2020 mokslo metų ugdymo planas

5–8 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas