Būrelis „Piliečio žadintuvas“ aplankė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus narius

Šiais metais Lietuva minės 80 metų nuo 1941 m. birželį prasidėjusių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą bei kitas atšiaurias vietoves. Būrelio Piliečio žadintuvas“ nariai su vadove Vilma Savickiene aplankė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus narius. Apsilankymo metu buvę tremtiniai papasakojo savo istorijas: kada ir kur buvo ištremti, kokius sunkumus teko ištverti, kaip jiems pavyko sugrįžti į Lietuvą. 

Šis susitikimas buvo jautrus. Buvę tremtiniai ašarojo, prisimindami skaudžius savo gyvenimo įvykius. Ašarojome ir mes, klausydami jų pasakojimų. Pabaigoje visi kartu sudainavome tremtinių dainą  „Aš verkiau parimus“. Buvusius tremtinius pagerbėme atminimo atvirukais su simboliu „Gyvybės medis“. Atvirukus gaminti padėjo dailės mokytoja Ligita Kaziukonė su savo mokiniais. Iš viso buvo padovanota 40 atvirukų. Visi jie skirtingi ir unikalūs. Mokiniai buvo maloniai nustebinti politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus pirmininkės Reginos Chmieliauskienės įteiktomis dovanomis. Jiems buvo padovanotos gėlių puokštės su neužmirštuolėmis. O būrelio vadovei ponia Chmieliauskienė padovanojo Stanislovo Abromavičiaus išleistą knygą „Tremties vaikai“. Atsisveikindami ir linkėdami vieni kitiems  sveikatos, nutarėme ir toliau palaikyti glaudžius ryšius. Buvę tremtiniai pažadėjo rudenį atvykti į mokyklą ir  papasakoti mokiniams, koks gilus buvo tėvynės ilgesys ir meilė savo gimtajam kraštui.

Istorijos mokytoja ir „Piliečio žadintuvo“ vadovė Vilma Savickienė

 

Nacionalinė teisės žinių olimpiada

Šiais metais Lietuvoje nuotoliniu būdu buvo organizuojama Nacionalinė teisės žinių olimpiada. Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, paraginti istorijos mokytojos Vilmos Savickienės, aktyviai joje  dalyvavo. Olimpiada vyko dviem etapais. Pirmas etapas vyko gegužės 20 dieną. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 34 5–8 klasių mokiniai. Antras etapas vyko birželio 4 dieną ir  jame dalyvauti buvo pakviesta 13 mokinių. Olimpiadoje buvo pateikti 28 testo ir 2 atviri klausimai.

Iš mūsų mokyklos daugiausia balų (23 balus) surinko 7a kl. mokinys Dovydas Dužinskas.

Vienu balu atsiliko 8c kl. mokinė Austėja Tolytė, surinkusi 22 balus. 21 balą surinko 6b kl. mokinys Jokūbas Dacys. Taip pat II etape dalyvavo 5b kl. mokinė Aistė Brazauskaitė, 6b kl. mokiniai Matas Navikas, Matas Kulevičius ir Dominykas Juška, 7b kl. mokinė Gabija Jonauskytė, 8c kl. mokinės Uršulė Šapalaitė ir Urtė Tamavičiūtė. Sveikinu visus, dalyvavusius neeilinėje nacionalinėje olimpiadoje!

Istorijos mokytoja Vilma Savickienė

 

Tarptautinė vaikų gynimo diena bendradarbiaujant su Naujamiesčio mokykla

Jau keletą metų vyksta mūsų progimnazijos šiltas bendradarbiavimas su Naujamiesčio mokykla. Birželio 1-ąją dieną mūsų progimnazijos mokiniai svečiavosi Naujamiesčio mokykloje. 4a, 4b ir 3a klasės mokiniai Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga padarė gražius sveikinimo atvirukus Naujamiesčio mokyklos mokiniams. 

Pirmų klasių mokiniai, pradinių klasių choras „Atžalynukai“  ir ansamblio nariai padovanojo keletą dainų. Net tris smagius šokius sušoko būrelis „Mados šokis“. Atsidėkodama Naujamiesčio mokyklos bendruomenė visus mokinius, dalyvavusius programoje, pavaišino saldumynais. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Gabių vaikų ugdymas progimnazijoje 

2020-2021 m. m. progimnazijoje pradėta kurti gabių vaikų ugdymo sistema: parengtos jų ugdymo metodinės rekomendacijos mokytojams, sukurta jų skatinimo sistema, jiems sudarytos sąlygos plėtoti savo gebėjimus, vykdytos veiklos įvairių dalykų žinioms pagilinti.

Mokiniai turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su gabiais bendraamžiais, dalyvauti projektuose. Su projektų tikslais ir veiklomis mokiniai buvo supažindinti dar mokslo metų pradžioje. Lapkričio mėnesį, prasidėjus karantinui, nuspręsta projektus vykdyti nuotoliniu būdu ir progimnazijos bendruomenei pristatyti birželio mėn. pradžioje. Mokinių projektiniai darbai šiuo metu demonstruojami įvairiose mokyklos erdvėse: bibliotekoje, skaitykloje ir pradinukų alėjos stende.

Džiugu, kad per mokslo metus įvykdyti penki projektai. Projekte „Fotonovelių kūrimas“ (vadovė lietuvių k. ir lit. mokytoja J. Šliažienė) 6b klasės mokiniai sukūrė tris fotonovelių ciklus „Vaikystė“, „Žiema“ ir „Mano gimtasis miestas“. Šie kūrybiniai darbai publikuojami parodoje, surengtoje mokyklos bibliotekoje. Projektui „Filmukų kūrimas apie Telšius anglų kalba“ vadovavo anglų k. mokytoja K. Bagužienė. 5-8 klasių mokinių sukurtus filmukus galima pamatyti per anglų kalbos pamokas birželio mėnesį. Projektą „Geometrinės figūros Masčio ežero pakrantėje" (vadovė matematikos mokytoja A. Streckienė) atliko 8c klasės mokiniai, kurie Masčio ežero pakrantėje ieškojo objektų, panašių į matematines geometrines figūras, fotografavo jas, atliko matavimus, skaičiavo plotus, tūrius, nustatė didžiausias ir mažiausias  figūras. Šaunius mokinių darbų rezultatus galima pamatyti skaitykloje. Projekto „Mano šokėjo kostiumas“ vadovė šokio mokytoja D. Dacienė sudarė galimybes pradinių klasių mokiniams pasitelkti vaizduotę ir nupiešti įsivaizduojamą šokėjo kostiumą. Puikūs mokinių piešiniai demonstruojami pradinukų alėjos stende. 4a klasės mokytoja J. Petrulienė su savo ugdytiniais įvykdė projektą „Populiariausi pradinukų vardai“. Atlikto darbo rezultatai taip pat demonstruojami pradinukų  alėjos stende.

Projektų vadovės mokytojos džiaugiasi, kad jų mokiniai yra kūrybingi ir atsakingi. Mokiniams veiklos labai patiko. Jie išmoko atidžiau stebėti aplinką, šauniai dirbti individualiai ir komandoje.

Gabių vaikų ugdymo programos įgyvendinimo grupės vadovė J. Šliažienė

 

Finansinio raštingumo projektas „Aš pats“

Šiais mokslo metais „Atžalyno“ progimnazijos 1a klasės mokiniai su mokytoja Irma Klaišyte ir Ryškėnų skyriaus priešmokyklinės grupės darželinukai su mokytoja Laima Viliušiene dalyvavo Lietuvos Junior Achievement finansinio raštingumo projekte „Aš pats“.

Lietuvos Junior Achievement (LJA) yra ne pelno organizacija, kurią remia įvairios verslo įmonės, labdaros ir paramos fondai, vyriausybė ir fiziniai asmenys. Lietuvos Junior Achievement buvo įkurta 1993 m. ir prisidėjo prie daugiau kaip 500 tūkst. jaunuolių švietimo verslo ir ekonomikos temomis visoje Lietuvoje. Lietuvos Junior Achievement yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų pasaulyje, siekianti bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams suteikti verslumo, profesinio rengimo žinių ir didinti jų finansinį raštingumą, rengianti praktines, patyrimines mokymo programas. Bendradarbiaudama su verslo įmonėmis ir švietimo institucijomis LJA per praktines veiklas padeda mokiniams pažinti gyvenimo tikrovę ir atverti galimybes. Programą „Aš pats“ kūrė ugdymo programų ekspertai, švietimo srities profesionalai. Tarpdalykinė mokymo programa „Aš pats“ ir praktinės užduotys padeda siekti finansinio raštingumo pradmenų, susieja finansinio raštingumo mokymą su pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymo tikslais. Vykdydami programoje siūlomas veiklas vaikai įgijo svarbių žinių apie tai, kaip planuoti išlaidas ir pajamas, kaip ir kokius sprendimus priima vartotojai, siekdami patenkinti savo poreikius ir norus. Taip pat mokiniai sužinojo, kuo svarbūs pinigai ir kaip jų užsidirbti, taupyti ir dalytis.

Siekdamos susipažinti su JA mokymų „Aš pats“ programa, mokytojos Irma Klaišytė ir Laima Viliušienė dalyvavo mokymuose Vilniuje, projektui vykdyti gavo mokomosios ir metodinės medžiagos rinkinius.

Atlikdami užduotis mažieji projekto dalyviai  užpildė savo dienoraščius, improvizuodami ir žaisdami  išmoko, kaip  kontroliuoti ir valdyti savo asmeninius finansus, planuoti įvertinant pasirinkimus. Smagu girdėti, kad vaikai suvokė ir geba paaiškinti, kuo skiriasi poreikiai ir norai, kas yra pinigai, kaip jų reikia uždirbti ir taupyti, kodėl svarbu aukoti pinigų kilniems tikslams, išsiaiškino, kam reikalinga reklama, ar visada verta ja patikėti.

Didžioji dalis Lietuvos Junior Achievement programų yra sukurtos Junior Achievement USA ir išbandytos daugelyje pasaulio šalių. Džiugu, kad mūsų šalies mokyklose finansinio raštingumo programa taip pat sėkmingai įgyvendinama. Nuo pirmųjų žingsnelių įgijusi teisingų žinių apie asmeninius finansus, jaunoji karta mokosi būti atsakingais ir finansiškai raštingais mūsų šalies piliečiais.

1a klasės mokytoja metodininkė Irma Klaišytė

 

Projektinė veikla „Saugumo mokymai vaikams“

Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas, startavo projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“. „Atžalyno“ progimnazijos pirmokai taip pat dalyvavo projektinėje veikloje „Saugumo mokymai vaikams“.

Džiugu, kai mokinių tėveliai aktyviai bendradarbiauja ir pasiūlo mokiniams ir jų mokytojoms įvairias veiklas. Visą gegužės mėnesį Smiltės (1a kl.) mamytė Julė Kikilienė kartu su pirmokų mokytojomis Irma Klaišyte ir Irena Bugeliene mažuosius mokė pažinti emocijas ir jas įvardinti. Vaikai išmoko, kaip reikia nusiraminti, padėti nurimti draugui, spręsti konfliktus, sutarti su klasės draugais. Mokiniai sužinojo apie vaikų teises ir pareigas, kaip jaustis saugiam artimiausioje aplinkoje, gatvėje.

Dauguma vaikų auga laimingose šeimose, tačiau yra ir tokių šeimų, kuriose vaikai patiria smurtą. Kasdien apie tai perskaitome spaudoje, sužinome iš televizijos. Smurto aplinkoje augantys vaikai gali prarasti pasitikėjimą tiek suaugusiaisiais, tiek savimi, išmokti netinkamo bendravimo būdų, jaustis nesaugiai. Todėl jau nuo mažens reikia kalbėti su vaikais apie tai, kas yra smurtas, kaip jį atpažinti artimiausioje aplinkoje. Tad projekto metu vaikai buvo mokomi apsisaugoti įvairaus pobūdžio rizikingose situacijose, ugdant kritišką požiūrį nepažįstamų suaugusiųjų atžvilgiu, mokant konkretaus elgesio patekus į nesaugias aplinkybes. Vaikai dalyvavo pokalbiuose, diskutavo, atliko daugybę užduočių, žiūrėjo filmukus. Susipažino net su nauju draugu šuniuku, kuriam sugalvojo vardą. Mažieji projekto dalyviai pasidalino mintimis, kad šie mokymai padės būti saugesniems ir labiau atsakingiems.

1a klasės mokytoja Irma Klaišytė

 

Virtuali karjeros ugdymo viktorina „Ateitis be šešėlio“

Gegužės 26 dieną 13-ka 8b ir 8c klasės mokinių dalyvavo respublikinėje virtualioje karjeros ugdymo viktorinoje „Ateitis be šešėlio“, kurią organizavo Valstybinė darbo inspekcija. Dalyvauti renginyje mokinius padrąsino etikos ir istorijos mokytoja Vilma Savickienė ir skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė.

Viktorinos tikslas – padėti mokiniams tinkamai orientuotis darbo rinkoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, ugdyti jų pilietiškumą bei socialinę atsakomybę. Viktorinos užduotis buvo parinkta ne vien mokinių žinioms patikrinti. Ja siekta  paskatinti mokinius ir mokytojus daugiau sužinoti ir ateityje gauti reikalingos informacijos apie įdarbinimo taisykles. Viktorinos užduotį sudarė 50 klausimų. Nugalėtojai buvo renkami pagal teisingų atsakymų skaičių ir testo atlikimo trukmę. Iš mūsų progimnazijos geriausiai sekėsi 8c klasės mokinėms Godai Nordelytei (36,36 t., 28:10 min), Urtei Tamavičiūtei (33,73 t., 27:35 min) ir Patricijai Girkontaitei (32,62 t., 18:42 min).

Viktorinos organizatoriai dėkingi mokytojams, kurie paragino savo mokinius dalyvauti viktorinoje ir padėjo juos registruoti. Visiems linki saulėtos vasaros, geros nuotaikos, sveikatos ir sumanymų bei iniciatyvų sėkmės!

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 

Ilgalaikis būrelio ,,Piliečio žadintuvas“ projektas

Nuo 2020 metų būrelis „Piliečio žadintuvas“, kurį lanko 16-ka 5–8 klasių mokinių, užmezgė glaudžius ryšius su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija. Pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas „Tai, ką aš jaučiu ir apie ką galvoju gyvendamas Lietuvoje“. Projekto tikslas – pažinti Žemaitiją ir Aukštaitiją: jos žymius žmones,  tradicijas, lankytinas vietas, architektūrą, gilinti lietuvių ir rusų kalbų žinias bei tobulinti jų vartojimo įgūdžius. 

Projekto metu mokiniai kiekvieno antradienio vakarą bendrauja Zoom platformoje. Per pirmuosius susitikimus jie turėjo prisistatyti, trumpai papasakodami apie save: kurioje klasėje mokosi, kas labiausiai sekasi ir ko siekia dalyvaudami šiame projekte.  Taip pat mokiniams reikėjo paruošti projektinį darbą grupėse. Vaikai pristatė labiausiai lankomas Žemaitijos ir Aukštaitijos vietas: muziejus, dvarus, ežerus, gražiausias savo miesto vietas ir pan. Labai tikimės ateityje tas vietas aplankyti, o kad galėtume artimiau vieni su kitais susipažinti ir pabendrauti, planuojame keliones su nakvynėmis vieni pas kitus traukiniu ar autobusu.

Įdomūs mokinių nuotoliniai susitikimai buvo ir tie, per kuriuos vaikai pristatinėjo savo pomėgius. Labiausiai nustebino, kad visi projekto dalyviai tokie veiklūs ir talentingi. Vieni skambino pianinu, gitara, kitas pūtė dūdelę, treti grojo ir dainavo, parodė savo piešinius, rankdarbius, netgi pomėgį savarankiškai mokytis korėjiečių kalbos. Sporto mėgėjai pristatė futbolą, dviračių, riedlenčių, penkiakovės sportą, sportą su žirgais, stalo tenisą. Labai sužavėjo vienos mergaitės pomėgis – fechtavimas. Tai sportas su špagomis. Įdomu buvo žiūrėti ir paruoštas vaizdo medžiagas apie mėgstamas veiklas, netgi sukurtus animuotus filmukus.

Šis projektas į dalyvių gyvenimą įneša naujų potyrių, paįvairino gyvenimą karantino metu. Dalyviai užmezgė draugystės ryšius. Paskutinis susitikimas prieš vasaros atostogas įvyks birželio 15 dieną. Tai ekskursija pas socialinius partnerius: Telšiai – Vilnius, Vilnius –Telšiai.

Būrelio „Piliečio žadintuvas“ ir projekto vadovė Vilma Savickienė

 

Puslapis 1 iš 12

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis