Išrinkta nauja Mokinių tarybos pirmininkė

Gegužės 12 dieną progimnazijoje įvyko Mokinių tarybos pirmininko rinkimai. Ja tapo 7b klasės mokinė Viltė Jociutė. Į pirmininko vietą kandidatavo dar 2 mokiniai: Greta Steckytė (7b klasė) ir Gytis Vilkas (5b klasė). Visi kandidatai pristatė savo veiklos programas 5 – 8 klasių atstovams, atsakinėjo į jų klausimus. Progimnazijos erdvėse kabėjo kandidatų reklaminės skrajutės. Balsavimas vyko uždaru būdu. Greta ir Gytis tapo Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojais. Jie ir Viltė apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis.

„Bendraminčiai“

 

Kūrybinės dirbtuvės „Knygos kelias“

Gegužės 3 – 10 dienomis 2b klasės mokiniai ir jų mokytoja metodininkė I. Bugelienė bendradarbiaudami su bibliotekininke Aušra organizavo kūrybines dirbtuves „Knygos kelias“. Pirmiausia vaikai progimnazijos bibliotekoje domėjosi  legenda, iš kur atsirado raidės, patys skaitė savo draugams apie raidžių žvaigždynus, klausėsi mokytojos pasakojimo apie raides senovėje bei bibliotekininkės pasakojimo apie pirmąją lietuvišką knygą. Jiems buvo skirta savarankiška užduotis sužinoti Martyno, kuris parašė pirmąją lietuvišką knygą „Katekizmas“, pavardę.  Atlikę užduotį bei atsakę į kelis klausimus apie lietuvišką knygą, penki mokiniai buvo apdovanoti saldžiais prizais. Išmintinga pelėda kvietė visus mokinukus pasivaišinti saldainiais.

Su žavesiu vaikai žiūrėjo filmuotą medžiagą „Kaip gimsta knyga“, po to smalsiai apžiūrinėjo knygų iliustracijas, domėjosi pavadinimais ir autoriais. Aptarę ir išsianalizavę knygos kūrimą, iliustracijas, mokiniai tapo „knygų autoriais“. Jie dailės kabinete ant molbertų kūrė savo knygos viršelį, kuriuo turėjo sudominti klasės draugus. Jame turėjo būti užrašyta knygos autoriaus vardas, pavardė, pačių sugalvotas pavadinimas. Kuriant knygos viršelį, atsiskleidė vaikų vaizduotė ir jų  kūrybiškumas. Kabinete surengta mažųjų autorių  knygų viršelių paroda.

Šių kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai suprato, koks ilgas ir sudėtingas yra knygos kelias nuo kūrėjo iki skaitytojo.

Bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė

 

Knygų pristatymas muziejuje

Progimnazijos 2a klasės mokiniai kvietė pradinių klasių mokinius atsiversti knygą mokyklos muziejuje. Paraginti bibliotekininkės Aušros mokiniai skaitė Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ dovanotas knygas bei paruošė knygų pristatymus. 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė I. Klaišytė papasakojo apie seniausias knygas, kurios eksponuojamos progimnazijos muziejuje. Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimų apie knygas, diskutavo, kuo skiriasi knygos, išleistos senovėje ir dabar, kokias mieliau rinktųsi skaityti. Po pristatymo vaikai buvo pakviesti į biblioteką pasirinkti juos sudominusią knygą.

Bibliotekininkė Aušra Vaičiulienė

 

Tarptautinis projektas „Spalvoti žodžiai Mamai“

Mama neabejotinai visiems yra brangiausias ir artimiausias žmogus. Ji buvo pirmoji, kuri paėmė ant rankų, pabučiavo, naktimis nemiegojo. Todėl mamai norisi dovanoti gražiausius ir nuoširdžiausius žodžius. Todėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinius, ugdomus pagal specialiąsias programas, specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų bei užsienio lituanistinių mokyklų mokinius pakvietė dalyvauti meniniame kūrybiniame projekte-parodoje „Spalvoti žodžiai mamai“. 

Parodos tikslas – skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius aktyviai dalyvauti meninėje kūrybinėje veikloje, suteikti kūrybinės sėkmės, pasitikėjimo, džiaugsmo pojūtį, lemiantį mokiniųdvasinę harmoniją bei motyvaciją. Šiame projekte dalyvavo ir devyni mūsų progimnazijos 1 – 7 klasių mokiniai. Tai Kristijonas, Adomas, Gabija, Benas, Gvidas, Simona, Augustas, Gustas, Augustas.Mokinius parodai ruošė švietimo pagalbos specialistės Jurgita, Jūratė ir Renata. Visi parodos dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Paroda, skirta Mamytėms, eksponuojama 2022 m. gegužės mėn. Šakių rajono Gelgaudiškio dvaro rūmų prieigose Stasiuko mugės metu. Darbus galima rasti ir virtualioje aplinkoje adresu https://spalvotizodziaimamai.wordpress.com/tarptautinis-meninis-kurybinis-projektas-spalvoti-zodziai-mamai-2022-real/ Tegul džiaugiasi ne tik Mamyčių širdys, lankantis parodoje.

Specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

 

Konkursas ,,Paraidžiui“

Gegužės 10 dieną keturi mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvavo Telšių rajono pradinių klasių mokinių garsinės analizės konkurse „Paraidžiui“, kurį organizavo Telšių „Kranto“ progimnazijos ir Telšių „Ateities“ progimnazijos švietimo pagalbos specialistės. Konkurse dalyvavo penkių mokyklų komandos. Mūsų progimnazijos atstovams 1a kl. mok. Gabrieliui Janauskui, 2b kl. mok. Revitai Narmontaitei, 3a kl. mok. Gabijai Sabaliauskaitei ir 4c kl. mok. Aušrinei Paulauskaitei konkursui pasiruošti padėjo mokyklos švietimo pagalbos mokiniui specialistės Renata ir Jūratė. 

Konkursas vyko svetingoje „Kranto“ progimnazijoje. Dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Irena Daubarienė. Palinkėjo dalyviams sėkmės ir pažymėjo, kaip svarbu prisijaukinti kalbos garsus, kad skambėtų taisyklingi lietuviški žodžiai. O toks ir buvo pagrindinis konkurso tikslas. Vertinimo komisija, atsižvelgdama į taisyklingai ir tiksliai išvardintus žodžio garsus, apibendrino rezultatus ir konkurso  dalyvius apdovanojo diplomais ir padėkos raštais. Nė karto nesuklysti ir tiksliausiai išvardinti pateiktų žodžių garsus pavyko mūsų mokyklos 4c kl. mokinei Aušrinei Paulauskaitei. Ji tarp visų konkurse dalyvavusių ketvirtokų pasiekė geriausią rezultatą. Tarp antrokų vos vienam mokiniui nusileido 2a kl. mokinė Revita Narmontaitė. O atkakliausia kova vyko tarp trečiokų. Po papildomų pateiktų žodžių mūsų atstovę, 3a kl. mokinę Gabiją Sabaliauskaitę, aplenkė du trečiokai. 1a kl. mokinys Gabrielius Janauskas su kitu pirmoku pasidalino 3–4 vietomis. Po konkurso padarėme išvadą, kad žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas.

Logopedė Jūratė Šiaudkulienė

 

Užklasinio skaitymo pamoka

Knygų skaitymas turtina žodyną, lavina vaizduotę, ugdo gebėjimą sutelkti dėmesį. Mokiniams labai svarbios užklasinio skaitymo pamokos. Pristatydami perskaitytą knygą, jie turi ne tik atskleisti jos turinį, apibūdinti veikėjus, bet ir sudominti bendraklasius.

5a klasės mokiniai įdėmiai skaitė pasirinktą knygą, o po to pagal jos siužetą, pagrindinių veikėjų patirtus nuotykius, išgyvenimus kūrė knygos dėžutę. Į ją dėjo namuose rastus ir tinkančius knygos pristatymui daiktus arba kūrė juos savo rankomis. Penktokai, pristatydami į dėžutę sudėtus daiktus, apibūdino veiksmo vietą ir laiką, atskleidė knygos turinį.

Džiugu, kad mokiniai labai išradingai ir kūrybingai sugebėjo atlikti šią užduotį. Savo pasakojimais jie ne tik sudomino bendraklasius, bet ir juos nudžiugino. Mokiniai turėjo galimybę ne tik sužinoti, kokios knygos patinka bendraamžiams, bet ir paragauti knygos veikėjų mėgstamų saldainių ar net „stebuklingų galių turinčių“ sausainių. Tokias pamokas malonu prisiminti, jos paįvairina įprastą veiklą.

Lietuvių k. ir lit. mokytoja D. Eirošienė

 

Kūrybinės dirbtuvės „Idėjų paieška haiku kūrimui“

Gegužės 4 dieną „Atžalyno“ progimnazijos 7b klasės mokiniai, projekto „Kūrybiškumo ugdymo galimybės“ dalyviai, lankėsi K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje. Čia jie dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Idėjų paieška haiku kūrimui“. Jas suorganizavo lietuvių k. mokytoja J. Šliažienė ir vyr. bibliotekininkė J. Maščinskienė.

Pirmiausia vyr. bibliotekininkė supažindino septintokus su skaityklos erdvėmis, papasakojo apie joje vykdomas veiklas, parodė gausybę įdomios informacinės ir meninės medžiagos. Po to pasidžiaugę nuostabiu gimtojo miesto vaizdu, atsivėrusiu pro langus, mokiniai individualiai apžiūrėjo juos sudominusius idėjų „šaltinius“. Netrukus patogiai įsitaisę ant sėdmaišių jaunieji kūrėjai popieriaus lapuose fiksavo eskizus ir žodžius būsimiems savo haiku.

Apibendrinę kūrybinių dirbtuvių netradicinėje erdvėje naudą septintokai padarė išvadą, kad skaitykla – puiki vieta meniškos sielos paaugliams atskleisti savo gebėjimus. Jie buvo labai dėkingi vyr. bibliotekininkei Jolitai už nuoširdų ir malonų bendravimą.

Lietuvių k. mokytoja J. Šliažienė

 

Tarptautinė kūrybinių darbų paroda „Gražiausia mamos suknelė“

2022 m. sausio – gegužės mėnesiais penki Telšių „Atžalyno“ progimnazijos SUP mokiniai –Adomas, Simona, Greta, Renaldas ir Dangira – dalyvavo  tarptautinėje virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Gražiausia mamos suknelė“. Parodos organizatorius – Pasvalio „Riešuto“ mokykla, partneris – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyrius. 

Šioje parodoje dalyvavo Lietuvos ir užsienio šalių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, pradinių ir pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Parodos tikslas – ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, gebėjimą išreikšti jausmus, kuriant darbus, skirtus Motinos dienai paminėti. Kuriant sukneles mokinius konsultavo švietimo pagalbos specialistės Jurgita, Jūratė ir Renata. Visi parodos dalyviai apdovanoti Padėkomis. 

Specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

 

 

Puslapis 1 iš 14

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

Nacionalinė švietimo agentūra

Reklaminis skydelis

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis