TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ BIOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ BIOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI   Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Pareigybės pavadinimas – biologijos mokytojas Darbo krūvis – 0,75 etato. Pareiginės algos koeficientas priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo: 0,9294-1,3053 Darbo…