Šaunūs užsienio kalbų konkursų rezultatai

Džiaugiamės paskelbtais 2024 metų VKIF (Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo) Anglų kalbos Kengūros bei vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo Žvilgsnis” rezultatais. Mokyklą pasiekė gausiai dalyvavusių mūsų 3–8 klasių moksleivių diplomai ir padėkos raštai. Lugnė Adomaitytė (5a), Vykintas Drimba (5b), Emilė Bagužaitė (7a), Greta Zdramytė (8a) buvo apdovanoti Auksinės kengūros diplomais. Ugnė Petkevičiūtė (6b), Gabija Gedvilaitė (7b),…

Paskutinis skambutis

Birželio 21 dieną progimnazijoje vyko aštuntokų atsisveikinimo su „Atžalynu“ šventė. Ją oganizavo septintokai, vadovaujami klasių vadovių Astos Daukantienės, Dinaros Dacienės ir muzikos mokytojos Laimos Petrulaitienės. Renginį vedė Martyna Jankauskaitė ir Arijus Vaclovas Jonušas. Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus jauniesiems abiturientams įteikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Svotienė. Gabiausiems ir aktyviausiems mokiniams padėkos raštus dovanojo direktoriaus pavaduotoja…

Vasara stovykloje „Žaisk – pažink– bendrauk“

Kas gali būti smagiau už vasarą bendraamžių stovykloje? Birželio 10–14 dienomis spec pedagogė Renata Kulevičiūtė ir soc. pedagogė Laima Kuzminskytė bei mokytojų padėjėjos 15-ka 1–4 klasių mokinių pakvietė stovyklauti dienos stovykloje „Žaisk – pažink – bendrauk“. Mokiniai visi kartu sportavo, piešė, gamino maistą, žiūrėjo filmukus, žaidė prie ežero. Tačiau įdomiausios buvo edukacinių išvykų dienos. Aplankytas…

Projektas-seminaras ,,Visiems kitaip“

Tuo ir didingas mūsų laikas, kad iš ilgaamžės žmonijos kultūros pasiima visa, kas vertingiausia. Tų amžių migloje žėrinčių vertybių jis nelaidoja po dulkėta užmaršties skraiste. K. Paustovskis   Birželio 14 d. Varniuose vyko tęstinis projektas-seminaras ,,Visiems kitaip“. Šiame projekte – seminare ,,Visiems kitaip“ mūsų progimnazija dalyvauja nuo 2018 metų. Mūsų progimnazijos 5a, 6b, 6c klasių…

Tiksliųjų ir gamtos mokslų popietė „Pamatyti – suprasti – pažinti“

Gegužės 28 dieną Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 7 kl. mokiniai dalyvavo tiksliųjų ir gamtos mokslų popietėje „Pamatyti – suprasti – pažinti“. Mokiniai turėjo pasiskirstyti į komandas ir įveikti keturių mokomųjų dalykų: biologijos, informacinių technologijų, fizikos ir matematikos, užduotis. Dalyvius vertino komisija, o užduotis rengė mokytojos S. Kazokevičienė, R. Narbutienė ir A. Streckienė. Nugalėtojai ir dalyviai buvo…